Kurumsal

Günümüzde kurumlar yaşamlarını sürdürebilmek ve yüksek performansla çalışabilmek için değişen yaşam koşullarını dikkate alarak uygun stratejiler geliştirmek ve bunlari etkin bir şekilde uygulamak durumundadır.
36 yıllık bir geçmişi olan Renoto A.Ş bu anlamda örnek bir kuruluştur. 2000'li yıllarda dünyamız ve memleketimiz hızlı bir değişim içindedir. Bu rekabet ortamında Renoto A.Ş ilkelerinden ödün vermeden varlığını korumaktadır.

Bir santimlik hatayla yola başlayan, hedefinden kilometrelerce uzakta yolu tamamlar. Renoto A.Ş.

Neler Yapıyoruz? Misyonumuz Vizyonumuz

 

Yaratıcılığımız ve çağdaş yöntemlerle çözümler üretmemiz her zaman farkımızı ortaya koymaktadır. Kalitede, hizmette, bayi ilişkilerinde ve diğer hizmet seçeneklerinde en iyi olmak ve sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda ve piyasada önderlik sağlamak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü topluluğa çekmek ve istihdam etmek, yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Renoto A.Ş.nin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtigi yoldur. Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, çalışanların ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek ana ilkeleri arasındadır. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak en önemli hedeflerimizdendir.

Renoto A.Ş, çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi ve müşterileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Tüm ilişkilerimizde adil, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Gücümüzü aldığımız Türk Ekonomisine güç katmayı hedef alırız.